menu

Vakum Fırınları

Kalıp üretim prosesinin en kritik adımlarından bir tanesi de ısıl işlemdir. Kalıp çeliğinin gerçek performansını elde edebilmek için bu süreci iyi takip edebilmek gerekmektedir. Vakum fırınlarında ısıl işlem süreci başından sonuna bilgisayar kontrolündedir. Parça üzerinden sıcaklık ölçümü yapılabilir. Parçanın ısınma kinetiğine göre ayarlanabilir ve termal şokların önüne geçilebilir. Isıl işlem süresinin bilgisayar kontrollü devam etmesi operatör hatalarının azalmasını sağlar . Parametrelerin sürekli kontrol edilebilmesi sayesinde  meydana gelebilecek çarpılmalar en aza indirilmiş olur.  İşlem atmosfer ortamında olmadığı için oksitlenmeleri engelleyerek yüzey kalitesini en üst noktada tutarak temiz ve parlak yüzeyler elde edilmesi sağlanır.