menu

Islah İşlemi

Çeliğe  ısıl işlem uygulanarak mekanik özelliklerinin arttırılması işlemidir. Koruyucu gaz ortamında yapılması daha uygun bir yöntemdir, bu sayede istenmeyen dekarbürizasyon ve oksidasyon engellenmiş olur. 

Çeliğin yapısına göre belirli bir sıcaklıkta ve sürede tutularak östenitik yapı elde edilir. Bu süre her 1 inç çap başına ortalama 1 saate tekabül eder. Çeliğin kimyasal bileşimi ve istenilen sertlik değerine göre soğuma eğrisi diyagramlarına uygun olarak hızlıca soğutulur. Bu işlem sayesinde martenzetik yapı elde edilir. Hemen ardından menevişe alınan çeliğin sertlik değeri istenilen seviyeye denklenir .

Menevişleme ile malzemenin kırılganlığı ve sertliği düşer , tokluğu yükselir yapı içinde ki gerilmeler azaltırlır.

Alaşılı ve alaşımsız çeliklere uygulanabilir . Alaşımsız ıslah çelikleri %0,2 ile %0,6 arasında karbon içerektedir. Alaşımlı ıslah çelikleri Nikel,Krom,Molibden ve Mangan takviyelidir.