menu

Sementasyon

Bilinen en eski yüzey sertleştirme işlemlerindendir, karbürizasyon olarak da bilinir.  Karbon oranı düşük çelik malzemelerde karbon emilişi ile yüzey sertleştirilir. Çelik çekirdeğe kadar östenitleştirilir , karbonce zengin bir atmosfer oluşturuarak yüzeyden içeri doğru karbon atomlarının  ilerlemesi sağlanır. Yüzeyinde karbonca zenginleşen çeliğe uygun soğutma ortamında hızlıca soğutulur ve yüzeyden içeri belirli bir derinliğe kadar martenzit oluşturulmuş olur. Sert tabakanın kalınlığı iş parçasının büyüklüğü , dayanacağı yük ve kesitine göre 0,2 mm ile 2 mm arasında oluşturulabilir.  Sementasyon işlemi sonrasında çelik menevişlenerek malzemede bulunan gerilimler azaltılır ve nihai sertlik değeri elde edilir.